drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Geometria (i nie tylko) na wirtualnej tablicy

Kolejny warsztat już za nami. W dniu 19 kwietnia pani Małgorzata Gołębiowska - nauczycielka matematyki zaprosiła nas na spotkanie on-line "Geometria (i nie tylko) na wirtualnej tablicy" podczas którego sprawnie pokazała jak poruszać się i wykorzystywać szerokie możliwości pracy z tablicą OpenBoard na lekcjach matematyki. Cenne wskazówki prelegentki pozwalają podjąć decyzję o korzystaniu z tego narzędzia, cennego zwłaszcza w obliczu konieczności prowadzenia nauczania zdalnego ale nie tylko.

Matematyka w ubezpieczeniach

Niezwykle ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład on-line profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Jacka Chudziaka "Matematyka w ubezpieczeniach", który odbył się w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Początki ubezpieczeń majątkowych były ściśle związane z rozwojem handlu morskiego, który był jednym z najbardziej dochodowych, a jednocześnie najbardziej ryzykownych zajęć.  W porównaniu z ubezpieczeniami majątkowymi, ubezpieczenia na życie w dzisiejszym znaczeniu tego pojęcia, pojawiły się stosunkowo późno, bo w szesnastowiecznej Anglii. Podstawową przyczyną wolniejszego rozwoju ubezpieczeń życiowych był brak metod pozwalających w wiarygodny sposób wyznaczać wysokość składek. Pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które stosowało badania statystyczne do obliczania przeciętnego dalszego trwania życia dla osób w danym wieku, było The EquitableSociety of London. Obliczenia były oparte na  danych pochodzących z  tzw. Tabeli Wroclawskiej, opracowanej w 1693 roku przez angielskiego astronoma Edmunda Halleya. 

W trakcie wykładu dr hab. Jacek Chudziak motywował uczestników do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, od czego i w jaki sposób zależy wysokość składek w ubezpieczeniach na życie oraz wyjaśniał gdzie i w jaki sposób należy szukać odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Wesołych Świąt

Tajemnice w matematyce

Tajemnice w matematyce to temat kolejnych  zrealizowanych już warsztatów dla nauczycieli matematyki. Warsztaty odbyły się w dniu 30 marca 2021 r. Prowadząca Joanna Kozubal - doradca metodyczny z matematyki zaprezentowała kilka "perełek liczbowych" - problemów związanych z liczbami naturalnymi mającymi ciekawe zaskakujące wręcz własności. Podano również przykłady zastosowań wybranych znanych i może troszkę zapomnianych zagadnień. Wśród prezentowanych treści znalazły się również te nieco tajemnicze, w których uczestnicy mogli sprawdzić się jako poszukujący detektywi.  Zapraszamy na kolejne comiesięczne warsztaty naszego oddziału.

Rozwiązywanie układów równań metodą wyznaczników

24 marca 2021 roku, po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć studentów koła naukowego Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy przygotowali wykład przeznaczony głównie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Pani Natalia Szczepanik i pani Patrycja Pałys - studentki III roku matematyki UR przedstawiły w  rzeczowy i przystępny sposób metodę wyznaczników w rozwiązywaniu układów równań. Podane zostały założenia teoretyczne i przykłady rozwiązań układów równań. Prelegentki zapoznały także uczestników z regułą Sarrusa.  Warto dodać, że metoda wyznaczników sprawdza się nie tylko w rozwiązywaniu prostych układów równań, ale także w określaniu liczby rozwiązań w zalezności od parametrów opisujących zależnośći pomiędzy zmiennymi układów równań (ale to już temat na spotkanie w przyszłości). Liczba uczestników spotkania on-line świadczy o dużej potrzebie realizowania podobnych wykładów, co  nas organizatorów bardzo cieszy. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z prezentacji pań prowadzących to jest ona dostępna w zakładce Materiały dydaktyczne SPP.

Dziękujemy i zapraszamy na kolejny wykład "Matematyka w ubezpieczeniach" ,  14.04.2021 roku, który poprowadzi  dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR.
Zgłoszenia można dokonać przez formularz wykładów dostępny na naszej stronie w zakładce Szkolenia.