drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Matematyka w obiektywie"

Szanowni Państwo,  

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w  Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Matematyka w obiektywie www.mwo.usz.edu.pl .   

 Konkurs wspomaga edukację matematyczną,  proces matematycznego myślenia;  popularyzuje wiedzę i kulturę matematyczną. Ma charakter powszechny i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy rejestrują się za pośrednictwem strony www i wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką.    

Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przygotowali w tym roku dla laureatów cenne nagrody, m.in. MacBooki Apple wraz z opłaconym podatkiem, smartfony, czytniki e-booków, wyjazdy promocyjne, gadżety. Najlepsze prace będą gościły w wielu galeriach i publikacjach. Sukces w konkursie międzynarodowym łączącym naukę ze sztuką może być ponadto podstawą do przyznania zewnętrznych stypendiów, i grantów. Zachęcam również osoby pragnące propagować idee konkursu do rejestracji w systemie konkursowym w charakterze ambasadorów. Na najaktywniejszych czekają nagrody oraz WSPARCIE DYDAKTYCZNE W RAMACH PROJEKT6U MEiN. Na stronie konkursu można pobrać prezentację, plakat, naklejkę.

Więcej o konkursie Matematyki w obiektywie na YouTube: https://liblink.pl/QlqhglATPu  oraz  https://liblink.pl/ExCh8V0cDD  Filmy pokazują przykładowe fotografie, zapraszają do przygody matematycznej w języku polskim, angielskim oraz w języku migowym.  Pliki propagujące konkurs są gotowe do pobrania na stronie www konkursu.

Życzymy udanych fotografii i wygranych w konkursie.

Podkarpacka Konferencja Regionalna Nauczycieli Matematyki "Matematyka. Spotkajmy się""

W dniu 23 października 2021 r. w ośrodku OENiPAS w Czudcu odbyła się pierwsza po reaktywacji oddziału podkarpackiego konferencja regionalna z myślą o nauczycielach matematyki.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Tomasz Szwed - autor podręczników i opracowań do szkoły ponadpodstawowej, omówił wyniki swoich badań statystycznych związanych z różnymi czynnikami wpływającymi na wyniki matur z matematyki. Z wyjątkowym humorem przedstawił zależności oraz ich brak w zależności od interpretacji wyników statystycznych.
Uczestnicy mogli również skorzystać z warsztatów prowadzonych przez znakomitych praktyków w swoich dziedzinach. Stwarzały one możliwość podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie wielu różnych zagadnień związanych z nauczaniem matematyki. Przypomnijmy, że warsztaty poprowadzili: Joanna Świercz, Marta Pytlak, Dorota Szumna, Wiesław Bać i Dorota Gajdek, Maria Bryk, Ewelina Marczak, Zofia Marut, Paweł Dobrowolski, Edyta Jagoda, Przemysław Kalandyk, Mariusz Kraus.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska wystawiennicze wydawnictw: Oficyna Edukacyjna Krzysztofa Pazdro, Nowik, OMEGA, GWO oraz WIR. 
 Pomysłodawcą inicjatywy był nauczyciel konsultant PCEN - Adam Kawałek, którego organizacyjnie mocno wspierała Joanna Kozubal - doradca metodyczny z matematyki w PCEN - oddział Tarnobrzeg. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Należy wspomnieć, że było to możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób. Obsługę finansową zapewniło nam biuro główne SNM w Bielsku Białej.
Dziękujemy: Krystynie Kozak - kierownikowi OENiPAS, członkom zarządu SNM OP: Irenie Koperstyńskiej, Tomaszowi Malczyńskiemu, Elżbiecie Gmyrek, Małgorzacie Gołębiowskiej, Marii Bryk oraz Lidii Głuszak i pracownikom działu IT w PCEN i wszystkim uczestnikom konferencji.
 
Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania i już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia.
 
 

Matematyka. Spotkajmy się!

Podkarpacka konferencja regionalna nauczycieli matematyki

Z przyjemnością zapraszamy nauczycieli matematyki naszego województwa na Podkarpacką Konferencję Regionalną Nauczycieli Matematyka. Spotkajmy się! organizowaną przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki – Oddział Podkarpacki oraz Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie.

Wydarzenie odbędzie się 23 października 2021 r. w Ośrodku szkoleniowym OENiPAS w Czudcu (adres: ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec).

Opłata konferencyjna wynosi: 20 zł dla członków SNM, 50 zł dla pozostałych uczestników.

Wpływy z opłat uczestników przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji konferencji oraz realizację celów statutowych SNM – Oddział Podkarpacki.

Prosimy o zgłaszanie udziału nauczycieli poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego tutaj

  oraz dokonywanie  wpłat najpóźniej do 19.10.2021 r. na konto: GETIN Noble Bank SA o/Bielsko-Biała 

02 1560 1023 0000 9020 0003 4756  z dopiskiem „Podkarpacka Konferencja Regionalna SNM” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji.

 

 

14 październik 2021

Diagnoza umiejętności matematycznych po szkole podstawowej


Szanowni Dyrektorzy i  Nauczyciele matematyki
szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział Podkarpacki oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza Państwa uczniów klas pierwszych do zmagań dających możliwość sprawdzenia wiedzy z matematyki w ramach „Diagnozy umiejętności matematycznych po szkole podstawowej”

Arkusz sprawdzianu zastał opracowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową, wymagania egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty, oraz materiały wypracowane przez doradców metodycznych i doświadczonych nauczycieli matematyki pracujących w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych współpracujących ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki. Arkusz przygotowany jest w celu przeprowadzenia diagnozy wstępnej, która na progu rozpoczęcia nauki w nowej szkole, po długotrwałym nauczaniu zdalnym lub hybrydowym w okresie pandemii Covid 19 może okazać się ważnym materiałem do właściwego planowania pracy w nowym roku szkolnym. Do dyspozycji zostały przygotowane dwie wersje (grupy) sprawdzianu. Wraz ze sprawdzianem opracowany został arkusz do wprowadzania wyników ułatwiający ich analizę oraz kartę z przykładowymi schematami rozwiązań i punktacji.

Sprawdzian proponujemy przeprowadzić 10 września 2021 r. na jednej 45 minutowej jednostce lekcyjnej.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem
do „Diagnozy umiejętności matematycznych po szkole podstawowej” proszę o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie jego skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  z dopiskiem w tytule wiadomości: diagnoza z matematyki po SP) zgłoszenia – załącznik nr 1

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 września 2021 r. i zostaną potwierdzone przez nas wiadomością e-mail.

Pliki z zadaniami oraz arkusz do wprowadzania wyników - zostaną przesłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail w dniach 8-9 września 2021r. Model oceniania wyślemy pod te adresy w dniu przeprowadzenia sprawdzianu. Treści arkuszy są objęte tajemnicą do 10 września 2021 r. do godziny 23:59

 


Czytaj więcej: Diagnoza umiejętności matematycznych po szkole podstawowej