drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Zapraszamy do udziału w wykładach i warsztatach

 


Propozycje wykładów – pracowników Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego


 
Lp.  Temat Opis Prowadzący Termin
1

Na zdrowy rozsądek czyli jak działa Zasada szufladkowa Dirichleta

Anegdota mówi, że sławny matematyk Dirichlet miał n+1 skarpetek, które przechowywał w komodzie w n szufladach. Pewnego razu zrobił pranie. Rozkładając uprane i wysuszone skarpetki do szufladek zauważył, że jakby nie próbował, to zawsze w co najmniej jednej szufladzie są co najmniej dwie skarpetki. Tak zrodził się pomysł na sformułowanie słynnego twierdzenia nazwanego później Zasadą szufladkową Dirichleta. W trakcie zajęć można będzie dowiedzieć się, jak wiele zastosowań ma ta zasada nie tylko w matematyce ale i w życiu codziennym.

dr Anna Szpila

 10.03.2021

  godz. 17:00  (45 min)

2 Matematyka w ubezpieczeniach

Początki ubezpieczeń majątkowych były ściśle związane
z rozwojem handlu morskiego, który był jednym z najbardziej dochodowych,
a jednocześnie najbardziej ryzykownych zajęć. W porównaniu z ubezpieczeniami majątkowymi, ubezpieczenia na życie w dzisiejszym znaczeniu tego pojęcia, pojawiły się stosunkowo późno, bo w szesnastowiecznej Anglii. Podstawową przyczyną wolniejszego rozwoju ubezpieczeń życiowych był brak metod pozwalających w wiarygodny sposób wyznaczać wysokość składek. Pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które stosowało badania statystyczne do obliczania przeciętnego dalszego trwania życia dla osób w danym wieku, było The EquitableSociety of London. Obliczenia były oparte na  danych pochodzących z  tzw. Tabeli Wroclawskiej, opracowanej w 1693 roku przez angielskiego astronoma Edmunda Halleya. 

W trakcie zajęć spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, od czego i w jaki sposób zależy wysokość składek w ubezpieczeniach na życie.

dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR

 14.04.2021

  godz 17:00  (45 min)

3 Równania i nierówności trygonometryczne

Podamy definicje funkcji trygonometrycznych oraz uzasadnienie ich podstawowych własności za pomocą okręgu trygonometrycznego. Omówimy podstawowe typy równań i nierówności trygonometrycznych oraz metody ich rozwiązania. Podamy szereg interesujących przykładów. 

dr Svetlana Mincheva-Kamińska

 17.02.2021 

godz. 17:00  (45 min)

Zgłoszenia na udział w warsztatach należy dokonywać pojedynczo podając indeks formy za pomocą linku:  formularz wykłady Propozycje warsztatów OPSNM


Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy do udziału w warsztatach, które chcemy zorganizować tak, aby stały się miejscem dzielenia doświadczeniami i wiedzą. Mają być zatem szkoleniem, a jednocześnie siecią wsparcia. Poniżej przedstawiamy propozycję tematów na najbliższy semestr, licząc na to, że listę prowadzących poszerzymy o  kolejne osoby. Warsztaty będą (w najbliższym semestrze) prowadzone on line. Link do nich prześlemy osobom zgłaszającym się. Dokładny termin podamy na początku każdego miesiąca.

Lp. Temat formy Prowadzący Termin Indeks
1  Pierwsze kroki w Geogebrze. Adam Kawałek

24.02.2021

godz. 17.00 

OP/01/2021
 Tajemnice w matematyce - nauka przez odkrywanie. Joanna Kozubal 

30.03.2021

godz.18.00 

OP/02/2021
 Geometria (i nie tylko) na wirtualnej tablicy. Małgorzata Gołębiowska 

19.04.2021

godz.18.00 

OP/03/2021
 Matematyka w stylu vintage - pomysły na kółko matematyczne w SP Elżbieta Gmyrek

05.05 2021

godz.17.00 

OP/04/2021
5 Jak uczyć matematyki metodą JIGSAW? Maria Bryk

25.05.2021

godz.18.00

OP/05/2021
6 Zadania geometryczne z Geogebrą. Adam Kawałek

 

czerwiec 2021

 

OP/06/2021

Zgłoszenia na udział w warsztatach należy dokonywać pojedynczo podając indeks formy za pomocą linku: formularz warsztatówPropozycje wykładów – studenci Koła Matematyki  Uniwersytetu Rzeszowskiego


Tematyka w zakresie Szkoły Podstawowej

 

Lp. 

Temat

Opis

Prowadzący

Termin

1

Geometria trójkąta.

Konstrukcja punktów charakterystycznych w trójkącie oraz konstrukcja okręgu dziewięciu punktów. [Uczniowie szkół podstawowych]

Czas trwania: 45 min

Aleksandra Rzeczyca, Michał Skiba

 24.02.2021 

godz. 17:00   
(45 min)

2 Stereometria

Omówienie brył i ich własności pod kątem egzaminu ósmoklasisty. [Uczniowie szkół podstawowych]

Czas trwania: 45 min

Aleksandra Rzeczyca, Michał Skiba

 17.03.2021

  godz. 17:00 
(45 min)

3 Działania arytmetyczne w systemach niedziesiętnych (cyfry rzymskie, binarne)

Przypomnienie zasad wykonywania działań arytmetycznych w systemie dziesiętnym. Działania na liczbach rzymskich oraz prezentacja systemu binarnego. Zasady tworzenia liczb w systemie dwójkowym oraz wykonywania działań arytmetycznych. [Uczniowie szkół podstawowych]

Czas trwania: 45 min

Malwina Sala, Krzysztof Kwaśniak

 21.04.2021

  godz. 17:00
  (45 min)
[

Zgłoszenia na udział w warsztatach należy dokonywać pojedynczo podając indeks formy za pomocą linku:  formularz wykłady 

 

Tematyka w zakresie Szkoły Ponadpodstawowej

 

Lp. 

Temat

Opis

Prowadzący

Termin

1 Wprowadzenie do liczb zespolonych

Wprowadzenie pojęcia liczb zespolonych jako kolejnego zbioru liczbowego, tło historyczne. Definicja i podstawowe własności liczb zespolonych, interpretacja geometryczna liczby zespolonej i jej modułu. Proste równania z wykorzystaniem liczb zespolonych. Zastosowanie liczb zespolonych. Czas trwania: 45 min

Malwina Sala, Urszula Wąsik

03.03.2021

godz. 17:00

2 Rozwiązywanie układów równań metodą wyznaczników.

Pojęcie macierzy i wyznacznika (2x2, 3x3) oraz wykorzystanie go do rozwiązywania układów równań z dwoma lub trzema niewiadomymi (wzory Cramera).

Czas trwania: 45 min

Natalia Szczepanik, Patrycja Pałys

24.03.2021

godz 17:00 

3 Geometrie nieeuklidesowe.

Geometria euklidesowa - problem V postulatu. kontekst historyczny. Prezentacja geometrii sferycznej - jej zastosowanie, stworzenie trójkąta sferycznego. Inne geometria nieeuklidesowe i ich zastosowania.

Czas trwania: 45 min

Michał Skiba, Karol Baraniewicz

 28.04.2021

godz. 17:00 

Zgłoszenia na udział w warsztatach należy dokonywać pojedynczo podając indeks formy za pomocą linku:  formularz wykłady 

 

 

Regulamin RODO