drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Matematyka. Spotkajmy się!

Podkarpacka konferencja regionalna nauczycieli matematyki

Z przyjemnością zapraszamy nauczycieli matematyki naszego województwa na Podkarpacką Konferencję Regionalną Nauczycieli Matematyka. Spotkajmy się! organizowaną przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki – Oddział Podkarpacki oraz Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie.

Wydarzenie odbędzie się 23 października 2021 r. w Ośrodku szkoleniowym OENiPAS w Czudcu (adres: ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec).

Opłata konferencyjna wynosi: 20 zł dla członków SNM, 50 zł dla pozostałych uczestników.

Wpływy z opłat uczestników przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji konferencji oraz realizację celów statutowych SNM – Oddział Podkarpacki.

Prosimy o zgłaszanie udziału nauczycieli poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego tutaj

  oraz dokonywanie  wpłat najpóźniej do 19.10.2021 r. na konto: GETIN Noble Bank SA o/Bielsko-Biała 

02 1560 1023 0000 9020 0003 4756  z dopiskiem „Podkarpacka Konferencja Regionalna SNM” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji.