drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Matematyka w ubezpieczeniach

Niezwykle ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład on-line profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Jacka Chudziaka "Matematyka w ubezpieczeniach", który odbył się w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Początki ubezpieczeń majątkowych były ściśle związane z rozwojem handlu morskiego, który był jednym z najbardziej dochodowych, a jednocześnie najbardziej ryzykownych zajęć.  W porównaniu z ubezpieczeniami majątkowymi, ubezpieczenia na życie w dzisiejszym znaczeniu tego pojęcia, pojawiły się stosunkowo późno, bo w szesnastowiecznej Anglii. Podstawową przyczyną wolniejszego rozwoju ubezpieczeń życiowych był brak metod pozwalających w wiarygodny sposób wyznaczać wysokość składek. Pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które stosowało badania statystyczne do obliczania przeciętnego dalszego trwania życia dla osób w danym wieku, było The EquitableSociety of London. Obliczenia były oparte na  danych pochodzących z  tzw. Tabeli Wroclawskiej, opracowanej w 1693 roku przez angielskiego astronoma Edmunda Halleya. 

W trakcie wykładu dr hab. Jacek Chudziak motywował uczestników do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, od czego i w jaki sposób zależy wysokość składek w ubezpieczeniach na życie oraz wyjaśniał gdzie i w jaki sposób należy szukać odpowiedzi na te i wiele innych pytań.