drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Twarze Matematyki

9 czerwca 2022 roku w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) odbyła się II Konferencja "Twarze Matematyki". W tym roku  poświęcona została postaci wybitnego matematyka i społecznika Profesora Franciszka Leji. Konferencja rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Zespołu Szkół w Grodzisku, z którego pochodził Profesor Leja. Obecna na konferencji ze swoimi dziadkami prawnuczka brata Franciszka Leji Zuzia Leja odczytała tekst pochwalny ułożony przez ucznia szkoły z Grodziska.

   

Po wystąpieniach oficjalnych (w tym wicedyrektora PCEN Stanisława Kusiaka, który odczytał list Pani Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich Krystyny Wróblewskiej) pracownicy naukowi UR wygłosili wykłady nawiązujące do postaci Profesora i przybliżających uczestnikom konferencji część zakresu tematyki, którą zajmował się Franciszek Leja.  Pani dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, wygłosiła wykład o liczbach zespolonych i ich zastosowaniu we współczesnej nauce. Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR, członek Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk przedstawił najważniejsze fakty z życia wielkiego matematyka, poparte dokumentami historycznymi, a także szczegółowo wypunktował osiągnięcia Profesora Leji.   Pani dr Anna Szpila, zaprezentowała przykłady działań na liczbach zespolonych, a także graficzny sposób ich przedstawiania.

Zasłuchani uczestnicy konferencji.

Kadra Uniwersytecka oraz zaproszeni goście.

Po części oficjalnej i wykładowej, nastąpiła przerwa podczas której można było skorzystać z cateringu i przede wszystkim porozmawiać z uczestnikami konferencji.

Po kilkunastominutowej przerwie nadszedł czas na wręczenie dyplomów laureatom i wyróżnionym XXI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im Franciszka Leji.  PKM jest istniejącym od 22 lat "pomnikiem" na cześć Profesora.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: dr hab Stanisława Kanas, Adam Kawałek - przewodniczący Konkursu oraz przewodniczący OP SNM oraz z-ca przewodniczącego OP SNM Joanna Kozubal

Następnie edukatorzy Oddziału Podkarpackiego SNM (Adam Kawałek, dr Sławomir Sorek, Tomasz Jakubasz) przeprowadzili warsztaty dla uczestników.

II Konferencja z cyklu "Twarze Matematyki. Franciszek Leja".

Już za rok matura!

W dniu dzisiejszym abiturienci klas trzecich po gimnazjum pisali egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym według dotychczas obowiązujących zasad.
Część nauczycieli wybiega jednak myślami do egzaminu dojrzałości, który już za rok przeprowadzany będzie według nowej formuły. Właśnie dzisiaj czwórka zaangażowanych nauczycieli matematyki z różnych szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego (Joanna Kozubal, Sławomir Sorek, Danuta Tabor i Agnieszka Gancarz) udostępnia dla zainteresowanych propozycje autorskich zadań egzaminacyjnych nowego typu. 

W dotychczasowych materiałach wydawnictw publikujących podręczniki i zbiory zadań nie uwzględniono zmian podyktowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) związanych z wprowadzeniem nowych typów zadań egzaminacyjnych. Dlatego też uwzględniając potrzeby nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych, grupa nauczycieli praktyków, podjęła się trudu opracowania zadań odpowiadających wymaganiom egzaminacyjnym ogłoszonych przez CKE.

Zespół w ramach sieci współpracy „Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych z matematyki – Matura 2023” przygotował dla nauczycieli i uczniów łącznie 152 autorskie zadania nowego typu, z  trzech działów wraz z odpowiedziami: funkcje (76 zadań), ciągi (38 zadań), trygonometria (38 zadań). Są to zadania typu: prawda/fałsz, zadania na dobieranie, zadania z luką, zadania wielokrotnego wyboru. Każdy dział poprzedzony jest przytoczeniem wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych przez CKE. Dodatkowo każde zadanie opisane jest numerem lub numerami wymagań, łatwo więc się zorientować, jaką wiedzę i umiejętności  powinny sprawdzać.

Zachęcamy do korzystania z opublikowanych materiałów.

 

 

 

Wykład on-line: Praca z uczniem liceum posiadającym opinię PP-P o dyskalkulii.

Zapraszamy na wykład on-line kończący tegoroczny cykl warsztatów i wykładów dla nauczycieli oraz uczniów organizowany we współpracy naszego oddziału SNM z UR i PZPW w Rzeszowie. 17 maja 2022 r. o pracy z uczniem liceum posiadającym opinię PP-P o dyskalkulii opowie Małgorzata Gołębiowska. Zaczynamy o godzinie 17.00. Zapisy dostępne są pod linkiem

Matura 2022