drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Komunikat CKE o wdrażaniu egzaminu maturalnego w Formule 2023

W związku z zakończeniem prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum) CKE przedstawiła harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023).

Informacje te zostały podane w komunikacie.

Czytamy w nim między innymi, że:

  • 25 lutego 2022r. ogłoszone zostaną projekty aneksów do Informatorów,
  • 4 marca 2022r. opublikowane zostaną arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023, zawierające zadania zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych.
  • Od 28 do 30 września 2022r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) na poziomie podstawowym

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło:

Rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Na merytoryczne opinie czekamy do 10 stycznia 2022 r.

Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w nowej formule, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy w roku 2023. Egzamin ten będzie przeprowadzony w roku 2023 i 2024 na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Natomiast dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych egzamin maturalny w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.) będzie przeprowadzany na podstawie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych, które obowiązywały w roku 2020 i 2021.

Na merytoryczne uwagi i opinie w dotyczące propozycji wymagań egzaminacyjnych czekamy do 10 stycznia 2022 r.

Prosimy przesyłać je na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby przekazujące uwagi prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO.

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia.

W grudniu 2022 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny w formule z 2023.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

Życzenia

VII Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny

Ponownie startujemy z programem „Pomoc w przygotowaniu uczniów do matury z matematyki”.

Proponujemy nauczycielom przeprowadzenie „matur próbnych” – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną zrezygnowaliśmy z dotychczasowego  prowadzenia powiatowych sieci nauczycieli matematyki. Zespół liderów powiatowych przygotuje natomiast VII Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny adresowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w stosownych terminach, osobno

  • klasy trzecie liceum/czwarte technikum kontynuujące naukę po gimnazjum (zestawy MPG_PP oraz MPG_PR),
  • klasy poprzedzające maturę kontynuujące naukę po szkole podstawowej (zestawy MPSP_PP oraz MPSP_PR).

Harmonogram przeprowadzenia VII Podkarpackiego Sprawdzianu Przedmaturalnego

Zadanie

VII PSP

Proponowany termin przeprowadzenia

Adresaci

MPG_PP

16 marca 2022

Uczniowie klas maturalnych

MPG_PR

17 marca 2022

MPSP_PP

2 czerwca 2022

Uczniowie klas bezpośrednio poprzedzających klasy maturalne

MPSP_PR

3 czerwca 2022

 Wymagania dotyczące przeprowadzenia VII PSP w szkole ponadpodstawowej zostaną ogłoszone wkrótce po decyzji MEiN w tym zakresie, nie później jednak niż do 10 kwietnia 2022 r. Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem do programu „Pomoc w przygotowaniu uczniów do matury z matematyki” proszę o przesłanie na adres PCEN (ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów) zgłoszenia na załączonym formularzu. Można dokonać tego osobno dla poszczególnych typów klas szkoły ponadpodstawowej. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia przypadającego miesiąc przed ogłoszonym terminem przeprowadzenia PSP (patrz tabela). Wpłynięcie zgłoszenia będzie przez nas potwierdzane e-mailem. Arkusze z zadaniami - pliki PDF lub DOCX - zostaną przesłane na podany adres e‑mail trzy dni przed terminem przeprowadzenia pomiaru.  Model oceniania wyślemy pod wskazane adresy następnego dnia po przeprowadzonym egzaminie.

Formularz zgłoszenia szkół do udziału w programie można pobrać tutaj.

Grudzień pod znakiem przykrych pożegnań

Dotarła do nas kolejna przykra wiadomość.
Odszedł od nas prof. dr hab. Stanisław Midura - wieloletni dyrektor Instytutu Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, później Uniwersytetu Rzeszowskiego, a również pracownik naukowy i przełożony "matematycznych struktur" WSIiZ. Dla wielu  po prostu Tato Joli i Tomka, na których ręce przekazujemy wyrazy współczucia i zapewnienie o pamięci...
 
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Rzeszów - Wilkowyja 27 grudnia 2021 r. o godzinie 10.30.