drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI A MATEMATYKA

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu webinarów dla nauczycieli matematyki  prowadzonych przez sympatyków i członków zarządu Oddziału Podkarpackiego SNM

Temat spotkania w dniu 13 lutego 2023, to:

"UCZEŃ ZE SPECJALNYMI  POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI  A MATEMATYKA”

                         

W programie 

 1. Charakter matematyki szkolnej
 2. Pojęcie „specjalne potrzeby edukacyjne”
 3. Podział uczniów ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi
 4. Przyczyny i charakterystyka trudności uczniów ze SPE w uczeniu się matematyki
 5. Zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej
 6. Kilka wskazówek do pracy z uczniem ze SPE
 7. Ocenianie uczniów ze SPE

Prowadząca:

Agnieszka Lesiak, nauczycielka matematyki z 30 letnim stażem pracy, dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki. Absolwentka kierunku matematyka w WSP w Rzeszowie, ukończone studia podyplomowe na UMCS Lublin doradztwo zawodowe. Pracowała jako nauczyciel matematyki w szkole średniej, doradca metodyczny, doradca zawodowy. Obecnie pracuje w szkole podstawowej. Koordynator projektów Erasmus+. Trener kompetencji kluczowych.

Aby otrzymać link aktywacyjny umożliwiający udział w spotkaniu szkoleniowym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

Po co nam liczby zespolone?

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na wykład on-line "Po co nam liczby zespolone?", który już 8 lutego o godz. 17.00 poprowadzi  dr hab. Stanisława Kanas prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykład ten będzie spotkaniem inaugurującym tegoroczny cykl warsztatów i wykładów dla nauczycieli oraz uczniów organizowany we współpracy Podkarpackiego Oddziału SNM z Uniwersytetem Rzeszowskim i Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 "Wiele osób zadaje sobie podstawowe pytanie czy i po co liczby zespolone są nam potrzebne. Określenie „liczba urojona” przywodzi na myśl coś fikcyjnego i nie mającego oparcia w rzeczywistości (taka była zresztą jej pierwotna interpretacja). W tym kontekście liczby „naturalne”, czy „rzeczywiste” w samej nazwie posiadają silny związek ze światem zewnętrznym. Połączenie liczb rzeczywistych i urojonych w jedno, i nazywanie ich „zespolonymi” wydaje się niezbyt trafionym mariażem. Angielskie słowo „complex” tłumaczone jest często jako „złożony”, czy „skomplikowany” i tak liczby zespolone = „complexnumbers” często są odbierane. Czy rzeczywiście liczby zespolone nie maja nic wspólnego z rzeczywistością?"  

Pani profesor - niezwykła popularyzatorka zagadnień matematycznych - podczas wykładu opowie o historii i współczesnych zastosowaniach liczb zespolonych.

 Zaczynamy o godzinie 17.00. Zapisy dostępne są pod linkiem.

Edukacja włączająca, a egzamin ósmoklasisty z wydawnictwem WSiP

Miło nam poinformować, że w ramach współpracy z Wydawnictwem WSiP w marcu zostaną przeprowadzone dwa szkolenia on-line dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych, w szczególności przygotowujących swoich uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Swoje uczestnictwo będzie można zgłaszać przez formularz w zakładce SZKOLENIA. Serdecznie zapraszamy.

Poniżej krótki opis planowanych szkoleń. 

I spotkanie:

O strategiach rozwiązywania zadań, czyli jak pracować w uczniem nad przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

 • Podstawa programowa
 • Arkusz egzaminacyjny
 • Strategie rozwiązywania zadań

II spotkanie:

Jak wprowadzać edukację włączającą na lekcjach matematyki? O szansach i zagrożeniach inkluzji.

 •  Czym jest edukacja włączająca?
 • Założenia edukacji włączającej i korzyści płynące z jej wprowadzania
 • Podstawa programowa, a rozwój intelektualny ucznia
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Organizacja warunków i metody pracy
 • Trudności w uczeniu się matematyki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Style prowadzenia lekcji

 

Zapraszamy na wykłady, warsztaty, webinary on-line.

Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki rozpoczyna nowy rok 2023 od cyklu wykładów, webinarów, warsztatów on-line, które organizujemy we współpracy i dzięki przychylności Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli i Przyjaciołom związanym z naszym oddziałem. 
Zachęcamy do skorzystania z cennych spotkań z niezwykłymi osobowościami świata matematyki, , dydaktykami i studentami, którzy reprezentują różne ciekawe spojrzenia na problemy edukacji matematycznej. Linki do formularzy zgłoszeń znajdują się w zakładce Szkolenia pod tabelkami zawierającymi tytuł, prowadzących i terminy spotkań.

Życzenia świąteczne

 

Zdrowych, pogodnych, pełnych radosnych wzruszeń

Świąt Bożego Narodzenia

!00% uśmiechu, udanych prezentów do kwadratu,

geometrycznego postępu w bogaceniu swojej wiedzy

doświadczania nieskończonej dobroci i miłości

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023

życzy Zarząd Oddziału Podkarpackiego SNM