drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Zmiana wymagań egzaminów w 2021 roku.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stało się dokumentem odpowiadającym na potrzebę zaprojektowania i wdrożenia bardzo pilnych zmian, które zapewnią lepsze efekty kształcenia lub przynajmniej pozwolą zminimalizować skutki wywołane przez te okoliczności. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. 

             

Trwająca już niemal 10 miesięcy pandemia spowodowała, że przez prawie 5 miesięcy nauka w polskich szkołach odbywa się zdalnie. Pomimo pewnych zalet, wraz z upływającym czasem ujawniają się trudności i problemy, które w istotny sposób – negatywnie, wpływają na efekty zabiegów dydaktycznych nauczycieli.

Czytaj więcej: Zmiana wymagań egzaminów w 2021 roku.

90-te urodziny pierwszego prezesa SNM profesora Wacława Zawadowskiego

Konkurs na logo SNM - Oddział Podkarpacki

     W październiku 2020 roku grupa nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, członków Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki podjęła się reaktywacji Podkarpackiego Oddziału SNM. 

Pragniemy dzielić się swoimi pasjami, doświadczeniami i wspierać popularyzować środowisko matematyków. 
Na początek naszej działalności ogłaszamy konkurs na logo naszego oddziału. Chcielibyśmy, aby nasz oddział miał swój "znak firmowy". Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie. wkrótce podamy szczegółowy regulamin.