drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Równania i nierówności trygonometryczne - wykład dr Svetlany Minchevy - Kamińskiej

Trygonometria to dział  matematyki, którego przedmiotem badań są związki miarowe między bokami i kątami trójkątów oraz funkcje trygonometryczne.  Powstała i rozwinęła się głównie w związku z zagadnieniami pomiarów na powierzchni Ziemi oraz potrzebami żeglugi morskiej, jednak jej zastosowanie jest o wiele szersze. 

 W dniu 17 lutego 2021 r. obył się pierwszy z cyklu wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inaugurację wykładów on-line  rozpoczęła dr hab. pani  Stanisława Kanas, profesor matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wykład na temat "Równań i nierówności trygonometrycznych" poprowadziła dr Svetlana Mincheva - Kamińska. Podała definicje funkcji trygonometrycznych oraz uzasadnienie ich podstawowych własności za pomocą okręgu trygonometrycznego. 

 

Omówiła podstawowe typy równań i nierówności trygonometrycznych oraz metody ich rozwiązania. Prowadząca podała szereg bardzo ciekawych przykładów o różnym stopniu trudności, pokazując, w jaki sposób rozpoznawać i dobierać właściwe metody rozwiązywania równań i nierówności trygonometrycznych. W wykładzie uczestniczyło ponad 60 nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych  Podkarpacia.  Spotkania są możliwe dzięki współpracy Oddziału Podkarpackiego SNM z pracownikami Instytutu Matematyki UR oraz PCEN. 
Zapraszamy na kolejne wykłady i szkolenia 

Otwieramy nowy rozdział Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Z radością informujemy, że reaktywowaliśmy Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki!


    W rozmowach z nauczycielami matematyki często poruszanym tematem była potrzeba istnienia instytucji  lub stowarzyszenia, które stworzyłoby możliwość wymiany doświadczeń w zakresie nauczania matematyki, a także popularyzacji Królowej Nauk.  Widoczna była nostalgia za  konferencjami  „Jesienne spotkania z matematyką” organizowanymi w latach 2004-2014 przez istniejący wówczas OP SNM.  Rezultatem działalności tego Oddziału były również konkursy: Młody Matematyk (klasy szóste szkół podstawowych) i Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów (drugie klasy Gimnazjów).

    Pierwszym Oddziałem Podkarpackim kierowała Grażyna Cyran z aktywną grupą Zarządu. Później, na kilka lat, funkcję przejęła Małgosia Pyziak. Nowym "rozdziałem historii" OP SNM kieruje Adam Kawałek.

W listopadzie 2020 roku postanowiliśmy odświeżyć te dobre praktyki w grupie inicjującej nowy Oddział.

Czytaj więcej: Otwieramy nowy rozdział Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

90-te urodziny pierwszego prezesa SNM profesora Wacława Zawadowskiego

Zmiana wymagań egzaminów w 2021 roku.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stało się dokumentem odpowiadającym na potrzebę zaprojektowania i wdrożenia bardzo pilnych zmian, które zapewnią lepsze efekty kształcenia lub przynajmniej pozwolą zminimalizować skutki wywołane przez te okoliczności. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. 

             

Trwająca już niemal 10 miesięcy pandemia spowodowała, że przez prawie 5 miesięcy nauka w polskich szkołach odbywa się zdalnie. Pomimo pewnych zalet, wraz z upływającym czasem ujawniają się trudności i problemy, które w istotny sposób – negatywnie, wpływają na efekty zabiegów dydaktycznych nauczycieli.

Czytaj więcej: Zmiana wymagań egzaminów w 2021 roku.

Konkurs na logo SNM - Oddział Podkarpacki

     W październiku 2020 roku grupa nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, członków Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki podjęła się reaktywacji Podkarpackiego Oddziału SNM. 

Pragniemy dzielić się swoimi pasjami, doświadczeniami i wspierać popularyzować środowisko matematyków. 
Na początek naszej działalności ogłaszamy konkurs na logo naszego oddziału. Chcielibyśmy, aby nasz oddział miał swój "znak firmowy". Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie. wkrótce podamy szczegółowy regulamin.