Diagnoza umiejętności matematycznych po szkole podstawowej


Szanowni Dyrektorzy i  Nauczyciele matematyki
szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział Podkarpacki oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza Państwa uczniów klas pierwszych do zmagań dających możliwość sprawdzenia wiedzy z matematyki w ramach „Diagnozy umiejętności matematycznych po szkole podstawowej”

Arkusz sprawdzianu zastał opracowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową, wymagania egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty, oraz materiały wypracowane przez doradców metodycznych i doświadczonych nauczycieli matematyki pracujących w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych współpracujących ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki. Arkusz przygotowany jest w celu przeprowadzenia diagnozy wstępnej, która na progu rozpoczęcia nauki w nowej szkole, po długotrwałym nauczaniu zdalnym lub hybrydowym w okresie pandemii Covid 19 może okazać się ważnym materiałem do właściwego planowania pracy w nowym roku szkolnym. Do dyspozycji zostały przygotowane dwie wersje (grupy) sprawdzianu. Wraz ze sprawdzianem opracowany został arkusz do wprowadzania wyników ułatwiający ich analizę oraz kartę z przykładowymi schematami rozwiązań i punktacji.

Sprawdzian proponujemy przeprowadzić 10 września 2021 r. na jednej 45 minutowej jednostce lekcyjnej.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem
do „Diagnozy umiejętności matematycznych po szkole podstawowej” proszę o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie jego skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem w tytule wiadomości: diagnoza z matematyki po SP) zgłoszenia – załącznik nr 1

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 września 2021 r. i zostaną potwierdzone przez nas wiadomością e-mail.

Pliki z zadaniami oraz arkusz do wprowadzania wyników - zostaną przesłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail w dniach 8-9 września 2021r. Model oceniania wyślemy pod te adresy w dniu przeprowadzenia sprawdzianu. Treści arkuszy są objęte tajemnicą do 10 września 2021 r. do godziny 23:59

 


Załącznik nr 1

Zgłoszenie

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie „Diagnozy umiejętności matematycznych po szkole podstawowej”.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie sprawdzianu:

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa szkoły:

…………………………………………………………………………………………………

Adres szkoły:

…………………………………………………………………………………………………


Adres e-mail na który zostaną wysłane pliki z arkuszami sprawdzianu i schematy oceniania:

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

………………………….                                                                             ……………………………………

Pieczęć szkoły                                                                                   Podpis dyrektora szkoły