drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

IV Konferencja z cylku Twarze matematyki - relacja.

IV Konferencja z cyklu Twarze Matematyki za nami. Tegoroczna edycja poświęcona została Cecylii Kreiger Dunaj.

Spotkanie zorganizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim przebiegało w atmosferze fascynacji i pasji matematyką. 

Niezwykle utalentowaną postać: kobietę, matematyczkę, nauczycielkę i naukowca Cecylię Krieger - pochodzącą z Jasła przybliżyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego  - prowadzaca wydarzenie dr Anna Szpila, prof. Stanisław Domoradzki, prof. Stanisława Kanas oraz prof. Michał Zariczny.  Usłyszeliśmy jak ważnym ośrodkiem kształcenia było Gimnazjum w Jaśle i jak wielu znanych i cenionych na świecie matematyków wyrosło z tamtego regionu powiązanego ze Szkołą Lwowską. Historyczny rys  w tym zakresie oraz biogram bohaterki konferencji przedstawił prof S. Domoradzki. Wieloletni prezes PTM  i zalożycielka oraz prezes PTKwM prof. S. Kanas przedstawoła życie Cecylii i jej dorobek naukowy skuiajac się głównie na tej części życia, które związane było z pobytem i praca w Kanadzie. Kolejny z prelegentów relacjionował dokonania naukowe, podając przykłady fragmntów publikacji pani Kreiger Dunaj i ich wpływie na rozwój matematyki.

      

Kolejnym punktem programu konferencji było podsumowanie finału  XXIII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji i rozdanie nagród laureatom, wyróżnionym i uhonorowanie dyplomami finalistów. Swój wkład mieli także członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, prowadząc kolejne wykłady: Jerzy Mil przedstawił opracowane przez siebie aplety Geogebry poświęcone krzywym i powierzchniom stożkowym, zaś Witold Stachnik podzielił się  refleksjami na temat zadań maturalnych i sposobów radzenia sobie z nimi przez uczniów oraz kryteriami oceniania wybranych rozwiązań. Spotkanie przebiegało pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza, który był również sponsorem części nagród XXIII PKM. Pozostali sponsorzy to: Polska Akademia Narodowa, OE Krzysztof Pazdro, NBP O/Rzeszów i Wydawnictwo Omega. 

 

Pan Jerzy Mil zechciał podzielić się swoją pasją do matematyki i niezwykłymi umiejętnościmi w tworzeniu apletów w Geogebrze, które nam użytkownikom pozwalają na zauważanie piękna i własności zwianych z krzywymi stożkowymi. Za pomoca linku do materiałów, które zostały udostępnione dla Państwa, każdy może z nich skorzystać, do czego serdecznie zachęcamy: geogebrobook_kzywe stożkowe