drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

W świecie matematyki - konkurs ogólnopolski

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej wraz ze studenckimi kołami naukowymi organizuje od 2009 roku   
Konkurs Matematyczny  „W Świecie Matematyki” im. Profesora Włodzimierza Krysickiego.


Konkurs skierowany jest obecnie do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Głównym celem konkursu jest popularyzacja matematyki stosowanej wśród uczniów. Jednym z efektów Konkursu jest promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej (w szczególności matematyki stosowanej) wśród potencjalnych kandydatów na studia oraz integracja środowisk matematycznych. Konkurs jest okazją do nawiązania oraz kontynuacji współpracy między kadrą akademicką, uczniami i nauczycielami. 

Pierwszy etap Konkursu ma charakter testowy. Dwudziestu uczestników z najlepszymi wynikami znajdzie się w etapie finałowym, który obejmuje 5 zadań otwartych, w tym 2 zadania aplikacyjne z zakresu matematyki wyższej.

Trójka laureatów otrzymuje atrakcyjne nagrody rzeczowe, a zdobywca 1. miejsca uzyskuje tytuł Mathematicus Mega-Mentis („matematyczny mega-umysł”). Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy. Konkursowi towarzyszą referaty popularyzujące matematykę stosowaną, które wygłaszają pracownicy Instytutu Matematyki oraz członkowie Kół Naukowych.

Konkurs objęty jest patronatem Rektora Politechniki Łódzkiej.

Zachęcamy do zapoznania się biografią patrona Konkursu profesora Włodzimierza Krysickiego

XV Konkurs (o zasięgu ogólnopolskim) odbędzie się w dniu 8 marca 2024 r. w Instytucie Matematyki Politechnice Łódzkiej. Współorganizatorami XV Konkursu są Koła Naukowe Matematyków Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szczegóły dotyczące zgłoszenia udziału w Konkursie i jego przebiegu znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie.
Harmonogram Konkursu zostanie ogłoszony do 31 stycznia 2024 r. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!!!