Zmiana wymagań egzaminów w 2021 roku.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stało się dokumentem odpowiadającym na potrzebę zaprojektowania i wdrożenia bardzo pilnych zmian, które zapewnią lepsze efekty kształcenia lub przynajmniej pozwolą zminimalizować skutki wywołane przez te okoliczności. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. 

             

Trwająca już niemal 10 miesięcy pandemia spowodowała, że przez prawie 5 miesięcy nauka w polskich szkołach odbywa się zdalnie. Pomimo pewnych zalet, wraz z upływającym czasem ujawniają się trudności i problemy, które w istotny sposób – negatywnie, wpływają na efekty zabiegów dydaktycznych nauczycieli.

Wprowadzone zostały zmiany poprzez ograniczenie wymagań sprawdzanych na egzaminach ósmoklasisty oraz egzaminie maturalnym. Wykreślenie lub modyfikacja wymagań obowiązywać będą tylko w roku 2021. Warto również podkreślić, że podstawa programowa nie ulega zmianie i należy ją realizować w całości.
Obecnie organizowane i realizowane są szkolenia prowadzone przez konsultantów i doradców metodycznych PCEN dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zachęcamy do skorzystania z oferty w/w szkoleń on-line.

Zapisy dostępne są przez stronę: https://szkolenia.pcen.pl/index.php?action=formy