drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Nowy - stary Zarząd Oddziału Podkarpackiego SNM wybrany.

W dniu 7 listopada 2023 r. odbyło sie Walne Zgromadzenie członków Oddziału Podkarpackiego SNM. 

Podczas spotkania on-line między innymi przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności oddziału, finansowe oraz plan działań na kolejny rok. Odbyły się również wybory na przewodniczącego zarządu oddziału, wybory do zarządu oraz wybory do komisji rewizyjnej. W wyniku powyższych przewodniczącym został Adam Kawałek, skład zarządu pozostał bez zmian - Joanna Kozubal, Małgorzata Gołębiowska, Elżbieta Gmyrek, Marta Pytlak,  Przemysław Kalandyk, Tomasz Malczyński,  a do komisji rewizyjnej oprócz Marii Bryk zostały wybrane Marta Ulma-Baran oraz Justyna Wit. Gratulujemy!