drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Wykłady pracowników Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz PCEN w Rzeszowie ponownie organizują cykl wykładów i warsztatów popularyzujących matematykę. Wykłady, warsztaty, będą prowadzone przez pracowników akademickich Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, studentów Koła Naukowego UR oraz nauczycieli i doradców metodycznych współpracujących z SNM - OP i PCEN.

Już 15 grudnia 2021 r o godzinie 17.00 pierwszy wykład inauguracyjny "Matematyka w ubezpieczeniach"
poprowadzi dr hab. Jacek Chudziak profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Chęć uczestnictwa w wykładach można zgłaszać do 14 grudnia 2021 r. za pośrednictwem formularza. 

W kolejnych miesiącach wykłady poprowadzą także  dr Anna Szpila, dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, dr Piotr Drygaś oraz dr Svetlana Mincheva-Kamińska. 


Więcej szczegółów dotyczących całego cyklu wykładów i warsztatów już wkrótce.

VIII Mazowiecka Konferencja "Matematyczne wyzwania" - on-line.

Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują dla nauczycieli matematyki na VIII Mazowiecką Konferencję "Matematyczne wyzwania" 

W dynamicznych dla edukacji czasach – Mazowiecki Oddział SNM będzie wspierać się pozytywnie w uczeniu matematyki zdalnie i bezpośrednio. Jak co roku dzielimy się naszymi dobrymi, niekiedy trudnymi, ale zawsze ciekawymi doświadczeniami nauczycielskimi. 

Oferta jest adresowana do nauczycieli matematyki wszystkich poziomów nauczania. Konferencja odbędzie się 27 listopada 2021 r. (sobota) w godzinach 9.30 – 14.30w trybie zdalnym. 

Matematyka w moim zawodzie

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ogłaszają konkurs Matematyka w moim zawodzie. 

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja matematyki,
  • kształtowanie oraz wzmacnianie zainteresowania matematyką,
  • pogłębianie kompetencji matematycznych uczniów,
  • kształcenie umiejętności łączenia treści matematycznych z otaczającym światem, w szczególności z wybranym zawodem.

Zadanie konkursowe polega na:

  • wykonaniu zdjęcia ukazującego dowolny aspekt matematyki związany z wybranym zawodem oraz opisaniu związków treści zdjęcia z matematyką oraz
  • samodzielnym ułożeniu treści zadania matematycznego, związanego ze specyfiką wybranego wyżej zawodu i rozwiązaniu tego zadania.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. W przypadku uczniów szkół przygotowujących do wykonywania konkretnego zawodu praca musi dotyczyć matematyki w tym właśnie zawodzie, w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących praca może dotyczyć wymarzonego zawodu. Zgłoszenia prac należy nadsyłać do 19.12.2021 r.

REGULAMIN                          FORMULARZ z RODO

Matematyka w potrzebie - bezpłatna konferencja online.

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie

zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych na bezpłatną konferencję on-line w dniu 8 grudnia 2021 w godz. 15.30 – 18.40
Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania procesu nauczania i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów. Wpisuje się ona w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące kompetencji matematycznych uczniów.

Dzień Fibonacciego


Czytaj więcej: Dzień Fibonacciego