drugi_phone drugi_phone_landscape drugi_tablet drugi_main

Matematyka w stylu vintage

Matematyka w stylu vintage - to pomysły do wykorzystania na kółkach w szkołach podstawowych zaproponowanych przez Panią Elżbietę Gmyrek - nauczycielkę matematyki. Czwarte warsztaty z cyklu OPSNM prelegentka poświęciła różnym sposobom wykonywania obliczeń w matematyce. Przypomniała uczestnikom różnorodne metody wykonywania obliczeń, znanych i stosowanych na całym świecie. Zaprezentowano między innymi metodę hinduską mnożenia, znaną również pod nazwą metody przekątnych, metodę japońską, działania na sorobanie i inne oraz przykłady ich zastosowań na kółkach matematycznych.

Geometria nieeuklidesowa

W dniu 28 kwietnia 2021 r. panowie Karol Baraniewicz i Michał Skiba podczas wykładu on-line "Geometria nieeuklidesowa" zaprezentowali  problem V postulatu oraz jego  kontekst historyczny. Prezentacja dotyczyła również geometrii sferycznej - jej zastosowanie, stworzenie trójkąta sferycznego oraz innych geometrii nieeuklidesowych i ich zastosowania. Prelegenci to studenci Koła naukowego Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Zapraszamy do skorzystania z udostępnionych przez nich materiałów prezentacyjnych dostępnych pod linkiem: Geometrie nieeuklidesowe

Matematyka w ubezpieczeniach

Niezwykle ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład on-line profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Jacka Chudziaka "Matematyka w ubezpieczeniach", który odbył się w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Początki ubezpieczeń majątkowych były ściśle związane z rozwojem handlu morskiego, który był jednym z najbardziej dochodowych, a jednocześnie najbardziej ryzykownych zajęć.  W porównaniu z ubezpieczeniami majątkowymi, ubezpieczenia na życie w dzisiejszym znaczeniu tego pojęcia, pojawiły się stosunkowo późno, bo w szesnastowiecznej Anglii. Podstawową przyczyną wolniejszego rozwoju ubezpieczeń życiowych był brak metod pozwalających w wiarygodny sposób wyznaczać wysokość składek. Pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które stosowało badania statystyczne do obliczania przeciętnego dalszego trwania życia dla osób w danym wieku, było The EquitableSociety of London. Obliczenia były oparte na  danych pochodzących z  tzw. Tabeli Wroclawskiej, opracowanej w 1693 roku przez angielskiego astronoma Edmunda Halleya. 

W trakcie wykładu dr hab. Jacek Chudziak motywował uczestników do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, od czego i w jaki sposób zależy wysokość składek w ubezpieczeniach na życie oraz wyjaśniał gdzie i w jaki sposób należy szukać odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Geometria (i nie tylko) na wirtualnej tablicy

Kolejny warsztat już za nami. W dniu 19 kwietnia pani Małgorzata Gołębiowska - nauczycielka matematyki zaprosiła nas na spotkanie on-line "Geometria (i nie tylko) na wirtualnej tablicy" podczas którego sprawnie pokazała jak poruszać się i wykorzystywać szerokie możliwości pracy z tablicą OpenBoard na lekcjach matematyki. Cenne wskazówki prelegentki pozwalają podjąć decyzję o korzystaniu z tego narzędzia, cennego zwłaszcza w obliczu konieczności prowadzenia nauczania zdalnego ale nie tylko.

Tajemnice w matematyce

Tajemnice w matematyce to temat kolejnych  zrealizowanych już warsztatów dla nauczycieli matematyki. Warsztaty odbyły się w dniu 30 marca 2021 r. Prowadząca Joanna Kozubal - doradca metodyczny z matematyki zaprezentowała kilka "perełek liczbowych" - problemów związanych z liczbami naturalnymi mającymi ciekawe zaskakujące wręcz własności. Podano również przykłady zastosowań wybranych znanych i może troszkę zapomnianych zagadnień. Wśród prezentowanych treści znalazły się również te nieco tajemnicze, w których uczestnicy mogli sprawdzić się jako poszukujący detektywi.  Zapraszamy na kolejne comiesięczne warsztaty naszego oddziału.